Renowacje nagrobków z piaskowca

Zajmujemy się kompleksową renowacją nagrobków z piaskowca polegającą w pierwszej fazie na ocenie stanu technicznego pomnika i zrobieniu dokumentacji zdjęciowej. Druga faza renowacji zależy od stanu nagrobka, jeśli jest on nie uszkodzony lub ma małe ubytki dokonujemy wstępnego czyszczenia hydromechanicznego. Kolejnym krokiem będzie czyszczenie chemiczne, bardzo często trzeba powtórzyć te czynności kilkukrotnie. Ostatnim krokiem będzie wstawienie fleków w miejsca ubytków jeśli takowe występują i impregnacja piaskowca.
W przypadku jeśli nagrobek jest w złym stanie musimy zabrać uszkodzone elementy, bądź nawet cały nagrobek do zakładu i tam dokonać czyszczenia, naprawy i impregnacji piaskowca. Jeśli istnieje taka konieczność dorabiamy brakujące elementy nagrobka. Po wykonanej renowacji nagrobek z powrotem używając najlepszych materiałów.

Zanieczyszczenia nagrobków z piaskowca

Wraz z upływającym czasami piaskowiec porasta mchem i porostami, a w jego strukturę wnikają mikroorganizmy i zanieczyszczenia atmosferyczne. To wszystko powoduje, że nagrobki z piaskowca zmieniają kolor na ciemno-zielony i brunatny. W szczególności jest to widoczne na jasnym polskim piaskowcu, który jest najczęściej występującym materiałem na Powązkach i innych cmentarzach. Wszystkim tym negatywnym skutkom lepiej się opiera polski czerwony piaskowiec jest on twardszy i mniej chłonny od jasnego.

Stopień zanieczyszczenia zależy głównie od warunków w jakich znajduje się nagrobek, w miejscu zacienionym i wilgotnym czy wręcz przeciwnie jest w suchym i dobrze nasłonecznionym terenie.

Uszkodzenia mechaniczne nagrobków z piaskowca

Spotykam się często z opinią klientów na temat piaskowca, że jest nie trwałym materiałem. O ile można się zgodzić, że nagrobek z piaskowca zmienia swój kolor przez wyżej wymienione czynniki, tak pod względem wytrzymałości mechanicznej jest bardzo trwałym materiałem, nawet czasami trwalszym niż granit.

Skąd więc się biorą uszkodzone nagrobki z piaskowca?
Głównym powodem pęknięć piaskowca są używane żelazne pręty do łączenia poszczególnych elementów nagrobka. Pręty te z czasem korodują i pęcznieją rozsadzając tym samym kamień. Kolejnym powodem są gałęzie i drzewa spadające na pomniki.
Na warszawskich Powązkach częstą przyczyną uszkodzeń są pamiątki po walkach podczas Powstania w postaci dziur po kulach czy bombach. Tak więc sam piaskowiec jest bardzo trwałym i materiałem naturalnie nadającym się na nagrobki.